"Топлоснабдяване Банско" ЕООД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец август 2018 год. ще се извърши на 30 и 31 август 2018 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането!