Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW. Като гориво в централата се използва дървесна биомаса и е снабдена с два напълно автоматизирани водогрейни котела (всеки от тях е с мощност 5MW), производство на водеща европейска фирма, на базата на най-съвременните технологии.

„Топлоснабдяване Банско“ ЕООД има изграден топлопровод с дължина над 5,5 km, в гр. Банско, като са присъединени над 71 абоната ползващи топла вода за отопление и БГВ за стопански (хотели, предприятия) и битови нужди (частни къщи), обхванати са и голяма чат от общинските сгради.